Bài học vần số 46: Ôn - Ơn

Thứ sáu - 16/11/2018 08:59
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Thứ ...ngày tháng năm 2018
MÔN 	: TIẾNG VIỆT
BÀI 	: Vần ôn - ơn (T1)
TIẾT 	: 
I/. MỤC TIÊU :
1/. Kiến thức : Học sinh đọc và viết vần ôn – ơn –con chồn - sơn ca. Đọc được từ và câu ứng dụng . Luyện nói theo chủ đề “Sau cơn mưa , cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”
2/. Kỹ năng: Đọc đúng , viết sạch đẹp tiếng , từ có vần ôn . Phát triền lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn”
3/. Thái độ : Học sinh yêu ngôn ngữ Tiếng việt qua các hoạt động học . 
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên: Tranh minh họa/SGK, , chữ mẫu.
2/. Học sinh: SGK, bảng con , bộ thực hành.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. ỔN ĐỊNH (1’)
2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (4’) 
a- Kiểm tra miệng 
Yêu cầu : 
-Học sinh đọc trang trái?
- Học sinh đọc trang phải?
- Học sinh đọc cả bài ?
b-Kiểm tra viết : 
-Giáo viên đọc, Học sinh viết chính tả vào bảng:
Tổ 1 : ân – ăn 
Tổ 2: Cái cân 
Tổ 3: Con trăn
Nhận xét : Ghi điểm
3/. Bài mới ( 5 ‘)
Giới thiệu bài:
Hôm nay, cô và các em học 2 vần mới:ôn – ơn 
Giáo viên ghi tựa : 
HOẠT ĐỘNG 1 (8’) Học vần ôn
Mục tiêu :Học sinh đọc và viết đúng tiếng và từ có vần ôn 
Phương pháp : Thực hành , trực quan, đàm thoại.
Đồ dùng :SGK , mẫu chữ , Tranh.
a- Nhận diện : Giáo viên gắn vần ôn 
Vần ôn được ghép bởi mấy âm ? 
So sánh ôn và on
Tìm và ghép vần on
à Nhận xét :
b- Đánh vần :
Giao viên phân tích vần : ôn
Giáo viên đánh vần mẫu: ô- n - ôn
Cô có vần ôn muốn có tiếng chồn cô thêm âm gì? 
Giáo viên đánh vần mẫu: ch – ôn – chồn
Giáo viên treo tranh hỏi :Tranh vẽ gì? : 
Giáo viên ghi bảng - đọc mẫu : 
è Nhận xét : 
c- Hướng dẫn viết:
*- Giáo viên gắn mẫu :vần ôn 
Giáo viên viết mẫu : vần ôn
Hướng dẫn cách viết : 
*- Giáo viên gắn mẫu :vần con chồn 
Giáo viên viết mẫu : vần con chồn
Hướng dẫn cách viết : 
Lưu ý: Khoảng cách , nét nối giữa các con chữ .
è Nhận xét :
HOẠT ĐỘNG 2 :(10’) Học vần ơn 
Mục tiêu : Học sinh nhận diện vần ơn . Đánh vần và luyện viết tiếng có vần ơn – sơn ca
Phương pháp : Trực quan, thực hành, đàm thoại
Đồ dùng : Mẫu chữ , Tranh , bộ thực hành 
a- Nhận diện : Giáo viên gắn vần ơn 
Vần ơn có những âm nào ghép lại? 
So sánh ơn và ôn
Tìm và ghép vần ơn
à Nhận xét :
b- Đánh vần :
Giao viên phân tích vần : ơn
Giáo viên đánh vần mẫu: ơ- n - ơn
Có vần ơn muốn có tiếng sơn cô thêm âm gì? 
Đánh vần mẫu: s – ơn – sơn – sơn ca
Giáo viên treo tranh hỏi :Tranh vẽ gì? : 
Giáo viên ghi bảng - đọc mẫu : 
è Nhận xét : Sửa sai
c- Hướng dẫn viết bảng :
*- Giáo viên gắn mẫu :chữ ơn 
Giáo viên viết mẫu : chữ ơn 
Hướng dẫn cách viết : 
*- Giáo viên gắn mẫu :chữ sơn ca 
Giáo viên viết mẫu : chữ sơn ca 
Hướng dẫn cách viết : 
àNhận xét : Chỉnh sửa .
HOẠT ĐỘNG 3 :(10 ’) ĐỌC TỪ ỨNG DỤNG 
Mục tiêu : Học sinh hiểu, đọc từ ngữ ứng dụng .
Phương pháp : Vấn đáp, thực hành,giảng giải. 
Đồ dùng : Mẫu hình .
Giáo viên hướng dẫn trò chơi: Ghép hình .
Luật chơi: Giáo viên đưa một số các mẫu hình , 4 Học sinh lên bảng lựa chọn và ghép hình cho phù hợp và thời gian trò chơi là hết 1 bài hát .
à Nhận xét : Tuyên dương 
Giáo viên giới thiệu và giải thích từ ứng dụng:
+ Ôn bài: là ôn lại những kiến thức bài cũ .
+ Khôn lớn : 
+ Cơn mưa: Chỉ cơn mưa nói chung.
+ Mơn mởn: Lá xanh non, xanh mơn mởn.
Yêu cầu Học sinh đọc?
Trong các từ trtên , tiếng nào chứa vần chưa học?
è Nhận xét :
4. CỦNG CỐ : Trò chơi
Giáo viên nêu trò chơi : Ai nhanh – Ai đúng .
Luật chơi: Học sinh chia thành 2 dãy cử đại diện lên gạch dưới các tiếng có vần vừa học trong thời gian là hết 1 bài hát .
Hình thức : Chơi tiếp sức .
Đội đội nào gạch nhanh, nhiều , đúng ð Thắng 
è Nhận xét : Tuyên dương .
Thư giãn chuyển tiết.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hát 
Học sinh mở SGK
2 Học sinh đọc trang trái.
2 Học sinh đọc trang phải.
1 Học sinh đọc cả bài.
Học sinh viết bảng con theo từng tổ 
ư
Học sinh nhắc lại .
Học sinh quán sát 
Tạo bởi 2 âm: ô - n 
Giống : n đứng đằng sau 
Khác: ôn đứng ở đầu ô
 on đứng đầu là o
HS tìm ghép trong bộ thực hành
Học sinh lắng nghe.
ô đứng trước và âm n đứng sau
Cá nhân, dãy bàn đồng thanh.
Thêm âm ch và dấu thanh huyền ta được tiếng chồn
Cá nhân, dãy bàn đồng thanh.
 1 Học sinh đọc : Con chồn.
Cá nhân, nhóm, tổ đồng thanh 
Học sinh quan sát 
Tô khan 
Học sinh viết bảng con : ôn
Học sinh viết 1 lần 
Học sinh quan sát 
Tô khan 
Học sinh viết bảng con :con chồn 
Học sinh viết 1 lần
Học sinh quan sát 
Được ghép bởi 2 con chữ : ơ và n
Giống : đều có n đứng ở sau
Khác : ơn bắt đầu bằng ơ
 ôn bắt đất bằng ô
HS tìm ghép trong bộ thực hành
Học sinh lắng nghe.
ơ đứng trước và n đứng sau
Cá nhân, dãy bàn đồng thanh.
Thêm âm s ta được tiếng sơn
Cá nhân, đôi bạn đồng thanh.
 1 Học sinh đọc : Con chim sơn ca.
Cá nhân, dãy bàn đồng thanh.
Học sinh quan sát 
Tô khan 
Học sinh viết bảng: ơn
Học sinh quan sát 
Tô khan 
Học sinh viết bảng: sơn ca
Học sinh quan sát .
4 Học sinh lên bảng thi đua.
Oân bài - khôn lớn
cơn mưa - mơn mởn .
Cá nhân, bàn tổ đồng thanh .
Học sinh nêu: 
Oân à ôn 
Khôn à ôn 
Cơn à ơn 
Mơn mởn à ơn
Học sinh cử mỗi dãy 4 Học sinh tham gia trò chơi .
Cả lớp vỗ tay cổ vũ và hát .
Sơn , ngôn, tía , lợn, , nôn , ớn, xâu, môn , xôn, gợn , gài , trợn . . .
2 Học sinh đọc lại các tiếng vừa gạch chân 
TIẾT 
LUYỆN TẬP (T2)
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. ỔN ĐỊNH (1’)
HOẠT ĐỘNG 1 (8 ’) Luyện đọc
Mục tiêu :Học sinh luyện đọc đúng nội dung bài trong SGK. Rèn đọc to, rõ ràng, mạch lạc
Phương pháp : Thực hành, trực quan, đàm thoại
Đồ dùng : SGK – Mẫu trò chơi
Yêu cầu :
Giáo viên đọc mẫu trang trái :
Giáo viên treo tranh và hỏi:
Tranh vẽ gì?
à Cô có câu : . . . Đọc .
“Sau cơn mưa , cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”
è Nhận xét : Sửa sai .
HOẠT ĐỘNG 2 : (12) Luyện viết vở 
Mục tiêu : Học sinh luyện viết đúng độ cao , mẫu chữ : ôn – con chồn – ơn – sơn ca
Phương pháp : Thực hành, trực quan
Đồ dùng : Mẫu chữ , vở tập viết .
Giáo viên giới thiệu nội dung luyện viết:
“ôn – con chồn – ơn – sơn ca “
Con chữ nào cao 2 dòng li?
Con chữ nào cao 5 dòng li?
Khoảng cách giữa chữ và chữ ?
Khoảng cách giữa từ và từ ?
Giáo viên viết mẫu :
ôn – con chồn
ơn – sơn ca
Giáo viên hướng dẫn cách viết vào vở .
Lưu ý : Giáo viên chỉnh sửa tư thế ngồi viết của Học sinh .
è Nhận xét : Phần viết vở – Sửa sai.
HOẠT ĐỘNG 3:10 ’) LUYỆN NÓI 
Mục tiêu :Học sinh luyện nói tự nhiên theo chủ để “ mai sau khôn lớn” Mạnh dạn nói trước đám đông.
 Phương pháp : Thực hành, thuyết trình .
Đồ dùng : SGK, Tranh 
Giáo viên treo tranh :
Hỏi tranh vẽ gì ?
Ai cũng có ước mơ,thế em đã từng mơ ước chưa ?
Ước mơ của các em là gì?
Vì sao em có mơ ước đó ?
Để thực hiện ước mơ đó, bây giờ em sẽ làm gì ?
è Nhận xét :
4/CỦNG CỐ (5’) Trò chơi
Trò chơi: Gạch chân vần vừa học 
Luật chơi: Chia 2 dãy cử 3 đại diện tham gia gạch chân các từ vừa học.
Thời gian : Dứt 1 bài hát .
è Nhận xét :tuyên Dương 
5/. DẶN DÒ(1’):
Về nhà : Đọc lại bài vừa học 
Chuẩn bị : Bài en - ên
Nhận xét tiết học 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
 Hát 
Học sinh mở SGK
Cá nhân, dãy bàn, đồng thanh
Học sinh quan sát .
Cá bơi lội.
Dãy bàn, tổ , cả lớp đọc.
Học sinh quan sát 
Con chữ : ô , n , ơ , c , a, s
Con chữ : h 
1 thân con chữ 0
2 thân con chữ 0
Học sinh quan sát 
Học sinh viết vào vở .
Học sinh quan sát p
Vẽ : “ Bạn nhỏ mong khi lớn lên sẽ là chiến sỹ biên phòng “
Học sinh luyện nói 
Học sinh tự nêu 
Học sinh chia thảnh 2 dãy cử 3 đại diện lên tham gia trò chơi .
RÚT KINH NGHIỆM

Tác giả bài viết: Quản trị viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KH-PGD&ĐT

Kế hoạch kiểm định và bàn giao chất lượng giáo dục cấp tiểu học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 6 | lượt tải:5

80-HD

Tổ chức thực hiện đợt thi đua thứ 5 năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 4 | lượt tải:6

QĐ 44

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Ngày hội giao lưu Hs tiểu học trong huyện năm 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

Số: /KH-THTTrA

Kế hoạch Tháng 11

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 42 | lượt tải:21

22/KH-THTtrA

KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng CNTT trong nhà trường Năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/10/2018

lượt xem: 82 | lượt tải:52

277/PGD&ĐT-TH

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/10/2018

lượt xem: 63 | lượt tải:25

Số: ...KHYT-THTTA

KẾ HOẠCH Hoạt động Y tế trường học năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 09/10/2018

lượt xem: 64 | lượt tải:30

Số: 274/GD&DT

Hướng đãn thực hiện công tác giáo dục chinh tri, đạo đức, lối sống cho HS năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 03/10/2018

lượt xem: 49 | lượt tải:24

KH

Kế Hoạch Tuần 5

Thời gian đăng: 02/10/2018

lượt xem: 42 | lượt tải:20

Số: /KH-THTTrA

Kế hoạch Tháng 10

Thời gian đăng: 09/10/2018

lượt xem: 62 | lượt tải:27
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
văn nghệ
ảnh tự chụp
ảnh tự chụp
ảnh tự chụp
ảnh tự chụp
ảnh tự chụp
ảnh tự chụp
Video
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay3,435
  • Tháng hiện tại75,829
  • Tổng lượt truy cập933,264
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
giáo án
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây